Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/26/2017 in all areas

  1. 1 point
    Hindi po kayo pwedeng ikasal... prohibited nga eh. Ikaw na rin ang may sabi. Yung kasulatan ay magiging kasal-kasalan lang, mapapawalang-bisa po yun sa isang kisapmata. Pooch
×